ویژگی سیر

معرفی محاسن و مزایای استفاده از سیر برای افردا مختلف؟

سیر جزو خوراکی های گرم و خشک می باشد وبا توجه به تحقیقاتی که در طب سنتی انجام شده سیر را به سه گروه مختلف که عبارت است از نوع بیابانی، بستانی و کوهی تقسیم کرده است و برای درمان امراضی مانند سردی مزاج جنسی، ریزش مو، بیماری های قلبی و فشارخون بسیار مفید است.


معرفی محاسن و مزایای استفاده از سیر برای افردا مختلف؟

سیر جزوه کمترین خوراکی‌هایی است که گرمای آن به درجه گرمای غریزی بدن نزدیک بوده و مفیدمی باشد. این گیاه باعث روانی و رقیقی در خون، ادرارآورنده، حیض‌آورنده وعرق‌آورنده است و مصرف آن در بازه های کنترل شده برای بدن مفید بوده و همچنین ضامن سلامتی افراد می باشد.
در توضیح بیشتر در خصوص چگونگی استفاده از سیر باید گفت که افرادی که دارای مزاج گرم هستند و محیط کاری آنها مانند خبازان یا افرادی که با کوره سروکار دارند باید از سیر کمتری استفاده کنند
در ادامه برای افرای که مزاج سرد دارند و در محیط های سرد، کار و یا زندگی می کنند و دارای فعالیت کمتر و اضافه وزن و همچنین به میانسال ها بیشتر از جوانان مصرف یک حبه سیر همدان در روز را پیشنهاد می کنیم.