فروش سیر پارس آباد مغان

سيرها مربوط به پارس آباد مغان بوده كه در فاز اول 50 تن به صورت صادراتي و قابل تحويل مي باشد كه همانطور كه در عكس ها معلوم است سير هاي درشت باكيفيت و مناسب  براي صادراتي بود و در صورت در خواست با شماره موبايل بالا تماس بگيريد.

قيمت به صورت توافقي مي باشد