تاریخچه گیاه سیر

تاریخچه و معرفی گیاه سیر

سیر (garlic) با نام علمی Allium sativum گیاهی از راسته مارچوبه‌ (Asparagales) و از تیره نرگسیان و زیر تیره پیازیان (Alliaceae) و سرده والک (Allium) است.

سیر

سیر یک گیاه علفی و دائمی بوده که ساقه آن تا ارتفاع ۳۵ سانتیمتر نیز می‌رسد. قسمت زیر زمینی آن متورم و مرکب از ۴ تا ۱۱ قطعه و محصور در غشاهای نازک و ظریف برنگ خاکستری مایل به سفید می‌ باشد. برگ های آن باریک و نواری شکل برنگ سبز تیره و گل‌ های آن کوچک و صورتی رنگ که بصورت ساقه ظاهر می‌ شود.

سیر و پیاز رابطه‌ای نزدیک با هم دارند و بطور کلی ۳ نوع سیر وجود دارد. سیر آمریکایی بنام Greole نامیده می‌شود. این نوع سیر دارای پوست سفید بوده و از انواع دیگر قوی تر است. سیر تاهیتی که از بقیه بزرگتر است و گاهی قطر آن به ۹ سانتیمتر می‌رسد. به دستور خوفو، یکی از پادشاهان سلسله چهارم مصر باستان، یک پر سیر را روی بلندترین هرم جیزه حکاکی کردند.

از این امر چنین برمی آید که مصریان به سیر جنبه الوهیت می‌دادند. سنگ نوشته‌ای که بر یکی از سنگهای اهرام مصر دربارهٔ خواص طبی و درمانی سیر همدان باقی‌ مانده آشکار می‌کند که هر روز قبل از صبحانه به کارگرانی که در بنای هرم کار می‌کردند یک حبه سیر می‌خوراندند تا آنها در برابر بیماری های مختلف مقاوم بمانده و به آنها برای انجام کار قدرت زیادی بدهد.