خواص سیر برای سیستم قلبی

آشنایی با خواص سیر در سیستم قلبی انسان

آدِش کی جین، پزشک مرکز تحقیقاتی بالینی و دانشکده پزشکی تولان در نیو اورلئان، در سال گذشته گزارش داده است که سیر می تواند باعث کم کردن میزان کلسترول و به ویژه نوع لیپوپروتئین کم حجم (LDL) در خون انسان شود.

خواص سیر

دکتر جین به ۳۰ مرد و زن روزانه ۸۰۰ میلیگرم از قرص های پودر سیر داده و آنها را با ۲۱ فردی که فقط داروی قلبی دریافت می کردند، مقایسه کرده است. در پایان این گزارش ۱۲ هفته ای، میزان کلی کلسترول خون در افرادی که قرص های سیر مصرف نموده بودند، تا %۷ کاهش پیدا کرد، درحالیکه در نفراتی که داروی قلبی استفاده می کردند، این کاهش فقط %۱٫۵ بوده است. افرادیکه سیر مصرف کرده بودند همچنین کاهش ۱۲ درصدی در کلسترول LDL خود مشاهده کرده اند که باز این میزان در گروه دیگر بسیار کمتر و فقط %۲٫۵ بوده است.

او در مجله پزشکی می نویسد، “پودر سیر که به شکل قرص به افراد داده شده بود، کاملاً برای آنها قابل تحمل بوده و فقط در یکی از افراد ایجاد ناراحتی کرده بود.” سیر همچنین داروی ضد انعقاد خون نیز به شمار می رود-یک داروی طبیعی دیگر برای رقیق کردن خون وجود دارد که دکتر اچ کیسوتر از دانشگاه سارلاندس هامبورگ، اخیراً کشف کرده است که سیر می تواند به بیمارانی که از درد انسداد شریانی که باعث لخته شدن خون در قسمتهای پاها می شود، رنج و درد می برند نیز کمک کند. معمولاً برای تسکین درد از بیماران می خواهندکه را پیادروی بکنند، چون بالا رفتن سرعت و جریان خون میزان این لخته ها را کم میکند.

اما این روش بیماران را خیلی زود دلسرد می شدند چون این بیماری موقع راه رفتن درد بسیار عمیق و شدیدی در افراد ایجاد میکند. دکتر کیسوتر به مدت ۱۳ هفته به ۳۳ بیمار روزانه ۹۰۰ میلیگرم از قرص های پودر سیر و به ۳۳ بیمار دیگر دارونما یا پلاسیبو می دهد. سپس فاصله ای را که بدون احساس درد می توانند راه بروند را اندازه گیری می کند. در هفته های اول، هر دو گروه پیشرفتی شبیه به یک برنامه پیاده روی معمول داشتند. اما با گذشت زمان بیمارانی که از پودر سیر استفاده می نمودند، قادر بودند یک چهارم راه بیشتری را بدون احساس درد طی کنند. این محقق همچنین گزارش می کند که سود و مزایای سیر همدان که شامل کاهش فشارخون می شود، به فاصله کمی بعد از اینکه بیماران کپسول پودر سیر را مصرف می کردند، قابل مشاهده بوده است.